Safranbolu Devlet Hastanesi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
Safranbolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Güncelleme Tarihi: 20/11/2018

20 Kasım 1989 gününde Cenevre’de yapılan görüşmeler sonucunda Birleşmiş Milletler kararıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Hakları günü bu bağlamda 1989 yılından itibaren 20 Kasım olarak kutlanmaktadır.

İnsan haklarının bir tezahürü olarak ortaya çıkan ve çocukların sağlıklı ortamlarda ve eşit, adil eğitim imkanı ve fırsatlarından yararlanmasına dayalı haklar, çocukların çalıştırılması ve istismar edilmesi konusunda önleyici haklar içermektedir.

Her çocuk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın bu haklara sahip olarak dünyaya gelmektedir. Çocuklar geleceğin teminatı olarak, yaşanabilir bir dünyanın inşası için en önemli etkenlerdir. Bu nedenle devlet politikaları haline gelen çocuk haklarının korunması ve uygulanması, evrensellik özelliği taşımaktadır.

Çocuklar, gelecek nesillerdir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak yaşlı nesillerin görevidir. Her çocuğun haklarından yararlanması da hiçbir hukuki gerekçe ile engellenemez. Savaşlarda ve afetlerde ölüme terk edilen çocukların hakları Birleşmiş Milletler tarafından takip edilmektedir.

Birleşmiş Milletler yayınladığı bildiride çocukların çalıştırılmaması, çocuk işçi kavramının oluşmaması, çocukların istismar edilmemesi, sağlklı ortamlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri, eğitim imkanı ve fırsatlarından yararlanabilmeleri için evrensel kurallar ortaya koymuştur.

Savaşlarda çocukların öldürüldüğü bir dünyada çocuk haklarından bahsetmek imkansızdır. Hiçbir savaş hukukunda yer almayan vahşice uygulamaların son bulması ve savaşların tarihte kalması için insanlık adına çalışmalar yapılması gerekmektedir.