T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Safranbolu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Safranbolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERAP ARSLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalite Yönetim Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışma (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb.) süreçlerini yönetir.
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde komitelerin belirlenmesinde görev alır ve komitelere katılır
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürütür.
  • Sağlıkta Kalite Standartlarının yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesini sağlar