Safranbolu Devlet Hastanesi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
Safranbolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERAP ARSLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalite Yönetim Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışma (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb.) süreçlerini yönetir.
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde komitelerin belirlenmesinde görev alır ve komitelere katılır
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürütür.
  • Sağlıkta Kalite Standartlarının yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesini sağlar