Kalite Yönetim Birimi
23 Mart 2022


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERAP ARSLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE BİRİM ÇALIŞANI (HEMŞİRE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARZU KORKUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalite Yönetim Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 • Öz değerlendirmeleri yönetir.

 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir

 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışma (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb.) süreçlerini yönetir.

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde komitelerin belirlenmesinde görev alır ve komitelere katılır.

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürütür.

 • Sağlıkta Kalite Standartlarının yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesini sağlar

Kalite Değerlerimiz

 • Hastanemize başvuranların memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için,
  sağlıkta kalite standartlarına uygun, zamanında, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.

 • Sağlıkta kalite standartlarını yakalamak için sürekli iyileştirmeler yapmak.

 • Çalışanlarının memnuniyetini esas alan ekip çalışmasıyla hizmet vermek.

 • Mevcut kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak.

 • Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek.

 • Tedarikçilerimizle, karşılıklı işbirliği anlayışı içerisinde çalışmak.