Kalite Yönetim Birimi
21 Mart 2024


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERAP ARSLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE BİRİM ÇALIŞANI (HEMŞİRE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARZU KORKUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Kalite Yönetim Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışma (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb.) süreçlerini yönetir.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde komitelerin belirlenmesinde görev alır ve komitelere katılır.
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürütür.
 • Sağlıkta Kalite Standartlarının yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesini sağlar

   Kalite Değerlerimiz

 • Hastanemize başvuranların memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için,
  sağlıkta kalite standartlarına uygun, zamanında, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.
 • Sağlıkta kalite standartlarını yakalamak için sürekli iyileştirmeler yapmak.
 • Çalışanlarının memnuniyetini esas alan ekip çalışmasıyla hizmet vermek.
 • Mevcut kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak.
 • Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek.
 • Tedarikçilerimizle, karşılıklı işbirliği anlayışı içerisinde çalışmak