Amaç ve Hedeflerimiz

 AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1.BOYUT KURUMSAL HİZMETLER

BÖLÜMLER

AMAÇ VE HEDEFLER

Kurumsal Yapı

Amaç: Kurumsal Hizmetlerin İşleyişini Sorunsuz Yürütülmesini Sağlamak.

1.Düzenleyici önleyici faaliyetlerin en az %70 ini bir ay içinde çözüme kavuşturmak.

2.Revize edilecek dosyaların %100 revizyonunu sağlamak.

3.Sistem üzerinden dokümanlara ulaşımı%100 sağlamak

4.Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirim düzeylerini belirleyerek olay bildirimlerini % 90 a çıkarmak.

5.Hizmet kalite puanımızı % 95 ve üzerine çıkarmak

6.Mavi Kod’a 3dk altında ulaşımı % 100 çıkarmak

7.Beyaz Kod' 3 dkaltında ulaşımı % 100 çıkarmak

8. Komiteleri belirlenen zamanda toplanması sağlanacak.

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Acil Durum Afet Yönetimi

Amaç: Afet Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Kapsamlı bir tatbikat uygulanmasını sağlamak

2.Kontrol formlarının %100 doldurulmasını sağlamak.

Eğitim Yönetimi

Amaç: Kurum İçi Eğitimlerimizin Tamamının Verilmesini Sağlamak

1.HKS’de belirtilen zorunlu eğitimlerin tüm ilgili çalışanlarına % 100 verilmesini sağlamak

2. BOYUT HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi

Amaç: Hasta Ve Çalışanlarımızın Kurumumuzun İşleyişinden Memnun Olmalarını Sağlamaktır.

1.Hasta memnuniyet oranını % 90 nın üzerine çıkarmak.

2.Çalışan memnuniyet oranını % 85 in üzerine çıkarmak

3.Yetersiz morg (ölü muhafaza) dolabı nedeniyle oluşabilecek sorunları %10’a düşürmek

4. Morg’ un temizliğini %100 oranında tutmak

5. Hastalardan alınan onam oranının %100 olmasını sağlamak.

6. Kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının%100 olmasını sağlamak.

7. Personelimizin sağlık taramalarını %100 yaptırmalarını sağlamak

8. Her konuda hastaların bilgilendirilmesini sağlamak ve mahremiyetin korunmasına önem verilmesini sağlanacak.

Hizmete Erişim

Yaşam Sonu Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. BOYUT SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı

Amaç: Hasta Bakım Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Düşen hasta oranını % 0 oranında tutmak.

2.Yatan hasta bakım planlarının %100 hazırlanmasını sağlamak

3. Hastaların eğitimlerinin %100 yapılmasını sağlamak.

4.Enfeksiyon Hızını %0 oranında tutmak

5.Hastaların güvenli transferini sağlamak.

İlaç Yönetimi

Amaç: Eczane Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Advers Bildirim Oranını %100 ün üzerinde tutmak

2.Miadı Geçen İlaç/Sarf Malzeme Oranı %0 ‘ın altında tutmak

3.İmha Edilen İlaç/Sarf Malzeme Oranını %0 olmasını sağlamak

4.Stok fazlası ilaç miktarını %10 seviyesi altına düşürmek

5.İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranını %100 sağlamak

6.Depolama hatalarını hata oranını %0 ‘a indirmek

Enfeksiyonların Önlenmesi

Amaç: Enfeksiyon Kontrol Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.El hijyeninin 5n kuralına göre uygulanmasını sağlamak ve el antiseptiği kullanım oranını % 95 üzerinde tutmak

2.Enfeksiyonu, el hijyeni ve tıbbi atıkların kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100 ‘ünün katılımını sağlamak

3.Enfeksiyona bağlı yapılan bildirimlerinin %100 olmasını sağlamak.

Sterilizasyon Hizmetleri

Amaç: Sterilizasyon Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Sterilizasyondan çıkan bohçaların sıfır (0) nem oranı ile çıkartılması

2.Hastanede cerrahi aletlerin kaybolma riskinin % 0 ‘larda olmasının sağlanması

3.Bowiedick testinde cihaz içine giren basınçlı buharın kalitesi ve sürekliliğinin sağlanması

4.Rengi dönmeyen kimyasal indikatör oranının ‘’ 0 ‘’ olması/sürekliliğinin sağlanması

Radyasyon Güvenliği

Amaç:Görüntüleme Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Çekilen filmlerde sonuç verme ile ilgili gecikmeleri %0 oranında tutmak

2.Hasta mahremiyetinin korunmasına yönelik ihmalleri % 0’a indirmek

3.Hastaya ek çekim haricindeki tekrar çekimleri %2 ‘den en aza indirmek.

4.Temizlik ve hijyen uygulamalarını %100 oranında yapılmasını sağlamak

Acil Servis

Amaç: Acil Servis Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Acil Servis Hasta Memnuniyet oranını % 90 ve üzeri olmasını sağlamak

2.Olay bildirimlerini %100 gerçekleştirmek. (Kesici delici alet yaralanmaları, Kan vücut sıvılarının sıçraması, Düşen hasta, Advers etki)

3.Belirlenen sağlık hatalarının 0 olmasını sağlamak. (Cerrahi Hatalar, İlaç Hataları, Laboratuvar Hataları)

Poliklinik Hizmetler

AMAÇ: Poliklinik Hizmetlerinin İşleyişinin Sorunsuz Devamını Sağlamak.

1.Muayene Zaman Aralığını (1 saati aşanlar) %0 oranında tutmak

2. Ayaktan Hasta memnuniyet oranını %90 ‘nın üzerinde tutmak.

3.Temizlik personelinin yapılan temizlik çizelgelerine uyum oranını %100’e çıkarmak

4.Hasta eğitimi programında yer alan konuların %50 ‘sinin bekleme salonlarındaki LCD televizyonlarda yayınlanmasını sağlamak

Biyokimya Laboratuvarı

AMAÇ: Laboratuvar Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Tekrar edilen test oranı %1 ‘in altında tutmak

2.Zamanında verilmeyen test sonucu oranlarını tespit ederek oranların azaltılmasını sağlamak.

3.Reddedilen numune oranlarını tespit ederek % 0 olmasını sağlamak

4.Panik Değer sonuçların bildiriminin %100 sağlanması

4. BOYUT DESTEK HİZMETLERİ

Tesis yönetimi

AMAÇ: Tesis Yönetimiyle Aksaklıkların Bekletilmeden Sonuca Ulaşmasını Sağlamaktır

1.Tesis Kaynaklı Düşme sayısını %0 oranında tutmak

2.Bina turlarının düzenli yapılması; gerekirse DÖF başlatılması sağlamak

3.Tesisisin fiziki koşullarının düzenli kontrol edilmesi ve eksiklerin giderilmesinin %100 giderilmesinin sağlanması.

Otelcilik Hizmetleri

Amaç: Çamaşırhane Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Kirli temiz arabalarının doğru kullanım oranını %100 e çıkarmak

2.Bölüm bazında çalışan personelin iş kazası ve yaralanma olayını %0 da tutmak

3.Çamaşırhanede yıkanan ve hazırlanan çamaşırların servislere %100 eksiksiz ve kusursuz ulaştırılması

Amaç: Mutfak Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Personel ve yatan hastaların yemeklerden memnuniyet oranlarını %90 oranında tutmak

Bilgi Yönetimi Sistemi

AMAÇ: Bilgi Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir

1.Web sayfasında) Saldırılara karşı alınan güvenlik önlemini %100 ‘de tutmak.

2.HBYS üzerinde “Kalite Yönetim Birimi” modülünü kullanarak hastane içerisinde kullanılan formların dijital olarak kullanımının %100 otomasyon üzerinden yapılması

3.Hastane kullanıcılarından gelen sorunları gün içinde çözüme kavuşturmak.

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Amaç: Malzeme ve Cihaz Yönetimi Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Depoda bulunan genel tıbbi sarf malzemelerin Stok takip seviyelerini belirleyerek, bu seviyeleri %100 belirlenen oranda tutmak

2.Depolarda bulunan tüm malzemelerin istemlerinin %100 oranında HBYS üzerinden yapılmasını sağlamak.

3.Depolarda ihtiyaç fazlası malzeme muhafazasını %0 a düşürmek.

Tıbbi Kayıt ev Arşiv Hizmetleri

Amaç: Arşiv Ve Hasta Dosyaları Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.Dosyaya ulaşabilirliği 5 dakikaya düşürmek

2.Eksiksiz dosya oranın %95 olmasını sağlamak.

Atık Yönetimi

Amaç: Atık yönetim hizmetlerinin sorunsuz işleyişini sürdürmektir.

1.Hastanemizde çalışan tüm personelin tıbbi atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak

2.Delici kesici alet yaralanma oranını %0. Tutmak

3.Hastanemizde kullanılan tıbbi atık miktarının aylık oranlarının %10 kadar azaltılmasını sağlamak

Dış Kaynak Kullanımı

1 Dış kaynak kullanımı verimli ve etkin kullanımını sağlamak

5.BOYUT GÖSTERGE YÖNETİMİ

İndikatör Yönetimi

Amaç: İndikatör Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmektir.

1.İndikatör kartlarını doldurulmasını %100 sağlamak

2.İndikatör formlarının %100 doldurulmasını sağlamak