Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

* Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık.
* Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanların optimum kullanımını gözetmek.
* Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.
* Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
* Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak.
* Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak.
* Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak.
* Ortak amaçlar doğrultusunda, üretilen bilimsel bilgiyi paydaşlarımızla kullanacak ortamlar hazırlamayı özendirmek.


DEĞERLERİMİZ1.JPG