Sosyal Hizmetler Birimi
07 Mart 2022

 

Sosyal Hizmet Uzmanıhastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Birimin çalışmalarının “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmesini sağlar.
 • Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin çalışma alanları ile ilgili hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim programları hazırlar, organize eder, yürütür ve eğitim materyali geliştirir.
 • Hastaneye başvuran hastaların sosyal hizmet müdahalesine yönelik, sağlık çalışanları, hastane yöneticileri ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapar.
 • Birimin arşiv, kayıt ve raporlamalarının düzenli tutulmasını sağlar.

Sosyal Çalışmacı:

 • Tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
 • Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
 • Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün, kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
 • Afetlerde gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

     

 Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

 • Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar
 • Engelli Hastalar
 • Yoksul Hastalar
 • Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar
 • Ailesine Ulaşılamayan Hastalar
 • Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
 • İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar
 • Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
 • Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar
 • Kronik hastalar
 • Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hastalar

İletişim;

Birim Sorumlusu: Sosyal Çalışmacı -Sakine ŞANAL ERGÜDER

Sosyal Hizmetler Birimi poliklinikler Zemin Kattadır.

Telefon:0370 712 11 87/ 396