Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.
  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.
  • Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.
  • Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanlarında sahip oldukları riskleri azaltarak güvenliklerini sağlarız.
  • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.
  • Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

21 Ocak 2022