Diyetisyen
12 Ocak 2022

Diyetisyenin İstediği Tahliller 02.04.2014 Sağlıklı beslenme programına başlamadan önce mutlaka kan bulguları dikkate alınmalıdır ve öncelikli sağlık problemine göre diyet oluşturulmalıdır. Diyetisyenin aslında tahlil isteme yetkisi olmamasına rağmen, danışanının beslenme programı düzenlenmeden önce mutlaka kan bulgularına bakması gerekir. Devlet hastanelerinde tahlilleri genellikle dâhiliye doktoru ister ve daha sonra diyetisyene yönlendirme yapılır. Özel hastanelerde ya da kurumlarda ise bu durum değişebilmekte ve diyetisyen de kan bulgusu isteyebilmektedir. Ancak diyetisyenler tıp dersi almadığından ve bu nedenle kan bulgusu veya tahlil isteme gibi yetkileri olmadığından, her şeyin kontrol altında olabilmesi için bir ekip halinde çalışmaları gereklidir. Doktor, hemşire ve gerekli olan durumlarda psikolog ya da psikiyatri bölümüyle birlikte ekip çalışması yapılmalıdır.

Beslenme İle İlgili Tahliller

Diyetisyenin istediği tahliller arasında olan, genel olarak beslenme ile ilgili testlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir.

1-Açlık-Tokluk Glikoz: Genel olarak öğün öncesi ve öğün sonrası diye nitelendirilen açlık ve tokluk kan şekerine bakarak, bireyde şeker hastalığı (diyabet) olup olmadığı hakkında bilgi verir.  

2-HDL-LDL-Trigliserid -Total Kolesterol: Kandaki yağları gösterir ve bireyin beslenme programı düzenlenirken yağ miktarı bu bulguya göre kısıtlanır.  

 3-TSH-Serbest T3-Serbest T4: Bu hormon testleri “Tiroid Fonksiyon Testi” olarak bilinir ve bireyin metabolizması hakkında bilgi verir.

 4-ALT-AST: Karaciğer fonksiyon testidir, bireyin karaciğer yağlanması olup olmadığı hakkında bilgi verir. Duruma göre karaciğer koruyucu veya rahatsızlığına uygun beslenme programı düzenlenir.  

5-Ürik Asit-Bilirubin-Kreatinin: Böbrek fonksiyon testidir. Hastanın rahatsızlığı göz önüne alınarak gerekli beslenme tedavisi uygulanır.  

 6-İnsülin-Kortizol: Bu hormon testleri bireyde kilo verememe veya kilo vermede bir baskılanma söz konusu olup olmadığı hakkında bilgi verir.

  7- Fe-B12-Hemoglobin-Hemogram: Bu bulgular demir eksikliği, kansızlık, B12 vitamini ve kan değerleri ile ilgili sonuçları değerlendirir. 

Diyetisyen Kontrolünde Beslenme Programı Tüm bu bulgular göz önünde bulundurularak diyetisyen tarafından bireyin ulaşabileceği hedefler belirlenmeli; yaşam tarzına ve sağlık durumuna uygun, yeterli ve dengeli bir beslenme programı oluşturulmalıdır.