Manevi Destek Hizmetleri Birimi
22 Ocak 2024

 

“Manevi Destek Güç Verir”

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin kendi talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak onlara dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek hizmeti sunmak amacıyla oluşturulmuş birimdir.


HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Manevi Destek Birimi görevlimiz HAFTADA 4 gün (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) olmak üzere öğleden sonra 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


HASTANEMİZ MANEVİ DESTEK BİRİMİ DAHİLİ NUMARA: 2167
Manevi destek birimi hastanemizin poliklinikler 1. Katta bulunmaktadır.

HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMASI NE KADAR YAYGINDIR?

Manevi Destek Birimi Ülkemizde 74 ilde 213 personel ile hizmet vermektedir.

MANEVİYAT NEDİR?

Maneviyat; “bireyin, yaşamında değer, amaç ve anlam araması” ile ilgilidir. Buna göre, “enerji, yaratıcı çözüm, yaşam için güç kaynağı olan içsel bir tutum,” “hepimizin içinde var olan bir cevher,” “moral gücü” olarak tanımlamak mümkündür.


MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK ve REHBERLİK NEDİR?

Danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmelerine yardımcı olma sürecini; danışanların din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla yapılan danışmanlık hizmetini ifade eder.


MANEVİ DESTEK UZMANI/MANEVİ DANIŞMAN KİMDİR?

Manevi Danışman, yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.


MANEVİ DESTEK UZMANININ ÇALIŞMA ALANINA DAİR BİLGİLER

Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.

Hastaların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.

İletişim tekniklerini kullanarak etkin dinleme ve empatik yaklaşımla, teselli ve teskin edici (rahatlatıcı), açık, anlaşılır bir dille duygusal sağaltım ihtiyacına yardım eder.
Hastaların hastalığı ya da problemi ile ilişkili olumsuz dini düşünceleri olumluya dönüştürmede pozitif düşünmesine yönelik rehberlik eder.
İstendiği takdirde hasta yakınlarına yönelik moral motivasyon desteği sağlar.
Hastalara rehabilitasyon süreçlerinde dini/manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde destek olur.
Hastaların topluma yeniden uyum sağlamasına katkıda bulur.


MANEVİ DESTEK BİRİMİNİN VERECEĞİ MANEVİ MORAL DESTEK MESAJI

Seninleyiz
Birlikteyiz
Yanındayız
Yalnız değilsin
Sen bizim için değerlisin
Süreci atlatmanda elimizden geleni yapacağız
İyileşmen için dua ediyoruz


MANEVİ DESTEK BİRİMİNİ ÇALIŞMALARIYLA ELDE EDİLMEK İSTENEN SONUÇLAR

İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, zor günlerinde yalnız olmadığını hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak, etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı geliştirmek ve dini/manevi başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hasta, hasta yakını ve hastane personeline yönelik yapılan çalışmalarla:

Moralini güçlendirmek
Hastalığı ve hayatı anlamlandırmada, süreci kabullenmede dini/manevi rehberlik ihtiyacını gidermek
İyileşme ümidini artırarak hayata bağlılığını artırmak
Yalnızlığını paylaşmak
Hastalığı hakkında konuşma ihtiyacını gidermek
Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar kazandırabilmek
İç dünyasıyla (ruhuyla) barışık olmasını sağlamak
Kişinin manevi dünyasındaki ilişkileri iyileştirmek
Yaşadıkları sıkıntılı süreçte inanç desteği sunarak inanç sapmalarını önlemek
Korkularını ve kaygılarını gidermek
Umutsuzluğa düşmesini önlemek
Sevgi, şefkat ve ilgi göstererek, değerli hissettirmek
Hastanın duyguları yaşamasına ve ifade etmesine imkan sağlamak
Sağlık-ibadet ilişkisi çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmekle ilgili dini/manevi sorularını cevaplandırarak rahatlatılmasını sağlamak
Talepleri halinde hasta veya yakınlarının yanlarında Kur’an-ı Kerim okunarak rahatlatılmasını sağlamak vb. amaçlanmaktadır.


MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK TEMEL İLKELERİ

1-Sağlık Personeli ile multidisipliner (holistik - bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir.
2-Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.
3-Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.
4-Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.
5-Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirilmesine katkı sağlanır vb.


MANEVİ DESTEK NE DEĞİLDİR?

Manevi Destek Hiçbir Mesleğin Alternatifi Değildir
Manevi Destek personeli psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır, ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Destek hizmetinin kendine has metot ve uygulamalarıyla sınırlılıkları vardır.


MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK HİZMETİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELER

ABD
İngiltere
Almanya
Hollanda
Ürdün
“Organ Bağışı, Candan Cana En Büyük Sadakadır”
“Biz, bir kişiye hayat vermeyi, bütün insanlığa hayat vermek olarak değerlendiren bir kitabın müminleriyiz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun belirlediği çerçevede, organ bağışı, candan cana en büyük sadakadır. Binlerce kardeşimiz, hastane köşelerinde bizlerden hayat bekliyor. Bütün vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin daha cömert olmalarını ve bu cömertliğin her türlü cömertlikten fevkinde olduğunu, candan bir cömertlik olduğunu da ifade ederek, bu çağrımı da yenilemek istiyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
“Sağlık için manevî ihtiyaçlar, vücudu meydana getiren fizikî organlar kadar önemli bir unsurdur. Hepimizin gözlemlediği fizikî durum, zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebilir.” Florence Nightingale


AYET VE HADİSLERLE MANEVİ DESTEK

Ayetler:

“Hastalandığımda şifa veren Allah’tır” - (Şuara 26,80)
Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” “ve sabredenleri müjdele.” - (Bakara, 2, 153-155)

Hadisler:

“Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz.” - (Ebu Davud, C.4 H. No: 3874)

“Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider. Şifa ihsan eyle, Rabbim ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Rabbim bu hastaya öyle şifa ver ki, o şifa hastanın üzerinde hastalıktan eser bırakmasın.”  - (Buhari, Sahih, Merda, 20, VII,11)

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.”  - (Müslim, Birr 41; Tirmizi , Cenaiz, 2)   
BROŞÜR ÖRNEKLERİ